Iz registra djece oboljele od dijabetesa tipa 1

Datum objave: 28. 1. 2018.

Primili smo i zahvaljujemo se na podacima iz Registra djece oboljele od dijabetesa tipa 1 Zavoda za dječju endokrinologiju i dijabetes KBC-a Rebro za razdoblje od 2013. do 2016. godine za područje cijele Hrvatske. U nastavku, u formi grafova, naći ćete podatke za (novo)oboljelu djecu u dobi do 14 godina od 2004. godine.

Prema dobivenim podacima iz Registra djece oboljele od dijabetesa tipa 1, 1-2018

Prema dobivenim podacima iz Registra djece oboljele od dijabetesa tipa 1, 1-2018

 

Prema dobivenim podacima iz Registra djece oboljele od dijabetesa tipa 1, 1-2018

 

Prema dobivenim podacima iz Registra djece oboljele od dijabetesa tipa 1, 1-2018

 

Prema dobivenim podacima iz Registra djece oboljele od dijabetesa tipa 1, 1-2018

Ovdje pogledajte statistike do 2009., odnosno 2012. godine.