Inicijativa – kontinuirano mjerenje glukoze i u Hrvatskoj

Datum objave: 16. 1. 2017.

Predmet:  kontinuirano mjerenje glukoze u RH

DOPIS / INICIJATIVA

 

Poštovani,

želimo vam obratiti pažnju na tehnološki napredak u kontroli dijabetesa, odnosno na mogućnost kontinuirane kontrole razine glukoze. Kontinuirano mjerenje moguće je putem senzora koji se lijepi na kožu te potkožno i kontinuirano mjeri razinu glukoze u staničnoj tekućini koje pacijenti očitavaju preko čitača. Iako rezultati nisu precizni kao kontrola razine šećera iz krvi, omogućavaju kontinuirano mjerenje, jasniju predodžbu kretanja razina šećera u krvi i korelaciju s uzimanjem obroka i terapijom inzulina, odnosno značajno olakšavaju kontrolu. Isto tako jasno očitavaju kretanje te time omogućavaju predviđanje hipoglikemija i hiperglikemija.

Prednosti uređaja za kontinuirano mjerenje glukoze u kontroli dijabetesa:

 • preciznija regulacija terapije
  • potencijalno korištenje manje inzulina
  • dugoročno bolja kontrola i manje komplikacija
  • dugoročno bolje individualno razumijevanje metabolizma i bolja prilagodba terapije, inzulina/obroka
 • predviđanje kretanja razine šećera, jako u padu, u padu, u razini, u porastu, jako u porastu
  • prevencija težih i čestih hipoglikemija
  • prevencija težih i čestih hiperglikemija
  • pravovremena reakcija na pad ili porast razine šećera u krvi
 • smanjena potreba za kontrolom razine šećera iz krvi
  • manje pikanja, manje boli – bolja motivacija za kontrolu
  • oboljelim osobama omogućava bavljenje aktivnostima sa značajno manje prekida ovisno o razini šećera u krvi, osobito tijekom fizički zahtjevnijih aktivnosti kada je potrebna pojačana kontrola – bolja motivacija za socijalizaciju i bavljenje fizičkim aktivnostima
  • psihološki manje opterećenje (gore navedeni razlozi, manje razmišljanja o satnici)
  • značajno manja potrošnja trakica za glukometre (potrebna za kontrolu ispravnosti i preciznosti senzora)

Kontinuirano mjerenje razine glukoze iz navedenih razloga znatno olakšava kontrolu dijabetesa kod djece oboljele od dijabetesa tipa 1, odnosno ovisnima o inzulinu. Osim navedenog preko aplikacija i mobilnih uređaja te računala omogućava se i povezivanje s roditeljima te stalni nadzor na daljinu.

Bitno je i naglasiti da se u trenutnom sustavu mladima ovisnima o inzulinu značajno oduzimaju prava na ortopedska pomagala u odnosu na djecu što nije opravdano budući se potreba za kontrolom ne mijenja prelaskom neke dobne granice. Od dijabetesa tipa 1 najviše oboljevaju djeca, odnosno sa starenjem se povećava staž, rizik komplikacija, a i veći je rizik za gubitak mogućnosti prepoznavanja hipoglikemije. Mladi su i punopravni članovi zajednice, a potencijal svake oboljele osobe ovisi o kvaliteti kontorole. Isto tako, loša kontrola predstavlja rizik (npr. sudjelovanje u prometu).

Iz već navedenih razloga dobra i bolja kontrola dijabetesa i olakšavanje života s dijabetesom isto tako je bitna i za odrasle i osobe treće dobi ovisne o inzulinu.

Na europskom tržištu uređaji za kontinuirano mjerenje dostupni su pacijentima više od godinu dana. Za sada se radi se o uređajima Dexcom i Abbott FreeStyle Libre od kojih je drugi znatno povoljniji.

Naravno, tehnologija i dalje napreduje i za očekivati je i još naprednije uređaje, manje, jednostavnije, preciznije, s poboljšanim algoritmima i još boljim mogućnostima za povezivanje i očitavanje, odnosno tumačenje rezultata.

Molimo vas da se malim, ali i velikim pacijentima ovisnima o inzulinu i u Hrvatskoj u što skorije vrijeme omogući kontinuirano mjerenje glukoze. Molimo da u tom smislu poduzmete što možete u okviru vaših mogućnosti.

Naravno, budući da svi imamo pravo na zdravlje isti bi uređaji trebali biti svima dostupni, odnosno trebali bi biti na listi HZZO-a.

 

Ovaj dopis/inicijativu uputili smo 15.1.2017. na sljedeće adrese:

 • n.r. prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr.med., primarijus, FEBGH, Ministar RH, Ministarstvo zdravstva
 • n.r. v.d. ravnatelja, n.r.  v.d. zamjenici ravnatelja,
 • n.r. članovima Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • n.r. članovima povjerenstva za opća i medicinsko tehnička pomagala, HZZO
 • n.r. doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med, Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma
 • n.r. Nataša Rojnić Putarek, Hrvatsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju
 • n.r. Davor Bučević, predsjednik, Hrvatski Savez Dijabetičkih Udruga